Dijagnostika larvi trihinele

U našoj ambulanti takođe vršimo dijagnostiku larvi Trichinella spiralis metodom vještačke digestije, koja se smatra za najsigurniju metodu. Posjedujemo savremenu opremu.