Dijagnostika

Omogućava da postavimo tačnu dijagnozu a samim tim odredimo odgovarajaću terapiju. U našoj ambulanti vršimo:

  • opšti klinički pregeled
  • hematološka analiza krvi*
  • biohemijska analiza krvi*
  • analiza urina
  • brzi (snap) testovi
  • hormonski status*

*označene preglede vršimo u saradnji sa drugim ustanovama