Terapija

Veoma bitna i neophodna stavka nakon postavljanja dijagnoze. Terapiju vršimo širokim spektrom lijekova i brojnih procedura.