Preventiva

Vakcinacija je najznačajniji postupak u prevenciji najčescih zaraznih bolesti pasa i mačaka. Usko povezana sa vakcinacijom je i dehelmintizacija(čišćenje od glista) koja je redovan postupak koji se sprovodi od prvih mjeseci života.